Medlem i Alliance française de Norrköping blir du genom att sätta in årsavgiften på vårt plusgirokonto.

Avgiften gäller medlemskap för hela 2019

På talongen anger du för- och efternamn, telefon-nummer, postadress och e-postadress. Vid internet-betalning v.g. meddela dessa uppgifter genom e-post till vår kassör Gerd Müller, tresoriereAf@hotmail.com eller på telefon 073-8043400.

För ytterligare information vänligen kontakta ordförande: Michèle Alstander

0705-36 53 41

ordf.alliance.fr.nkg@live.se

Vad kostar det?

Medlemsavgift per person och år

200 kr


Medlemsavgift per familj och år
300 kr

 

Avgiften inbetalas till vårt plusgirokonto:

329862-7